top of page
הפרויקטים שלנו

בישראל חיים כ- 2 מיליון אנשים מתחת לקו העוני, כמחצית מהם ילדים למשפחות מעוטות מכל רחבי הארץ ובהם גם קשישים, ניצולי שואה ומשפחות חד הוריות. 

עמותת הצד הנותן הוקמה במטרה לסייע למעוטי היכולת, המוכרים ע"י שירותי הרווחה, באמצעות סלי מזון ומוצרי צריכה בסיסיים. העמותה תציע את סל הסיוע הרחב והאיכותי ביותר בישראל.

רובם המוחלט של סלי הסיוע המוצעים כיום בישראל מכילים מוצרי מזון "יבשים" כגון אורז, קטניות, שימורים ועוד. 

עמותת הצד הנותן תסייע בקבלת המוצרים הבסיסיים ביותר החל מלחם, ירקות ופירות דרך חלב,ביצים, בשר, עוף ודגים ועד מוצרי הגינייה בסיסית, כל אלו בנוסף למוצרי המזון היבשים.

כחלק עיקרי בפעילותה, העמותה תחלק תווי קניה לרכישת מזון ברשתות המזון (תווי המזון יוגבלו ולא תהיה אפשרות לרכוש בהם סיגריות או אלכוהול). 

חלוקת תווי המזון נועדה בכדי לאפשר למעוטי היכולת לרכוש את מוצרי המזון באופן עצמאי, להקטין את המבוכה האפשרית שבקבלת הסיוע ולאפשר למשפחות ולילדים בהן מגוון תחושת עצמאות ומסוגלות כלכלית יחסית.

bottom of page