top of page

אירועים

עמותת הצד הנותן מקיימת אירועים וערבי התרמה שהכנסותיהם מוקדשות לעזרה לנזקקים.

אם ברצונכם לקבל עדכונים על אירועים מסוג זה הירשמו כאן:

!תודה על הרשמתך

* הבהרה: הכנסת כתובת המייל שלך מהווה אישור הרשמה מצידך לקבלת עדכונים ותוכן שיווקי בערוצי תקשורת שונים.

אירועי עמותת הצד הנותן
bottom of page