top of page

אודות

משפחה בחנות בגדים

בישראל חיים כ- 2 מיליון אנשים מתחת לקו העוני, כמחצית מהם ילדים למשפחות מעוטות מכל רחבי הארץ

ובהם גם קשישים, ניצולי שואה ומשפחות חד הוריות. 

 

עמותת הצד הנותן הוקמה במטרה לסייע למעוטי היכולת, המוכרים ע"י שירותי הרווחה, באמצעות סלי מזון ומוצרי צריכה בסיסיים.

 

העמותה תציע את סל הסיוע הרחב והאיכותי ביותר בישראל;

בעוד רובם המוחלט של סלי הסיוע המוצעים כיום בישראל מכילים מוצרי מזון "יבשים" כגון אורז, קטניות, שימורים ועוד, 

עמותת הצד הנותן מסייעת בקבלת המוצרים הבסיסיים ביותר החל מלחם, ירקות ופירות דרך חלב, ביצים, בשר, עוף ודגים ועד מוצרי היגינייה בסיסית, כל אלו בנוסף למוצרי המזון היבשים.

כחלק עיקרי בפעילותה, העמותה תחלק תווי קניה לרכישת מזון ברשתות המזון (תווי המזון יוגבלו ולא תהיה אפשרות לרכוש בהם סיגריות או אלכוהול). 

חלוקת תווי המזון נועדה בכדי לאפשר למעוטי היכולת לרכוש את מוצרי המזון באופן עצמאי, להקטין את המבוכה האפשרית שבקבלת הסיוע ולאפשר למשפחות ולילדים בהן מגוון תחושת עצמאות ומסוגלות כלכלית יחסית.

אייקון עמותת צדקה
אייקון ריהוט

ריהוט 

סיוע

לניצולי שואה

אייקון אוהל צבאי

סיוע לנכי צה"ל והלומי קרבות

אייקון תנור חשמלי

 מכשירי חשמל 

אייקון ביגוד

ביגוד

אייקון סל קניות

סלי מזון יבש 

אייקון כרטיס מגנטי

תווי קניה 

bottom of page